Voorwaarden VillaSud

Indien u via VillaSud uw vakantieverblijf boekt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing; 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Boekings- en Huurvoorwaarden VillaSud

VillaSud BV is een prominente speler op het gebied van de verhuur van luxe vakantieverblijven. Wij bieden onze dienstverlening aan via internet. We willen onze klanten daarom de nodige garanties bieden, die horen bij het reizen (SGR), en ook alle zekerheden die verbonden zijn aan het gebruik van het internet. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

VillaSud BV (KvK nr. 52931978) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” 

Met ingang van 1 januari 2017 is de dekking van SGR uitgebreid naar alle overeenkomsten onder de SGR-garantieregeling welke een deelnemer sluit met een consument, ongeacht de woonplaats van de consument. Indien u in Duitsland woont wordt aan u een garantiecertificaat (Sicherungsschein) van tourVERS verstrekt. Dit is een van Duitslands toonaangevende aanbieders van de daar wettelijk voorgeschreven Insolventieverzekering. TourVERS werkt samen met SGR.

Bent u geen particuliere consument, maar maakt u een boeking op naam van een zaak of een instelling? Dan valt uw boeking BUITEN de dekking van het SGR.

Om ervoor te zorgen dat uw zakelijke boeking ook onder een garantieregeling valt, heeft VillaSud zich aangesloten bij SGRZ Garantie.

SGRZ NV  kent per 1 juli 2018 twee garantiediensten. 

1) SGRZ Garantie voor zakelijke opdrachtgevers (bedrijven en instellingen)

2) SGRZ Retaildekking (voor retailers die onder agentuur producten van een SGRZ-deelnemer verkopen) wordt NIET aangeboden door VillaSud BV.  

SGRZ NV

VillaSud BV (KvK nr. 52931978) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” 

Laat u het ons bij boeking weten indien u niet als particulier boekt, maar als zaak of instelling. U ontvangt dan van VillaSud bij uw reserveringsbevestiging een garantiecertificaat waaruit blijkt wanneer de SGRZ Garantie van toepassing is. 

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Een belangrijke zekerheid voor u hierbij is het lidmaatschap van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alleen professionele marktpartijen krijgen een keurmerk van deze organisatie. Het Thuiswinkel Waarborg is het Nederlandse keurmerk voor bedrijven die producten en/of diensten via internet en telefonisch aan consumenten verkopen. Als Huurder kunt u er dus van op aan dat VillaSud zich houdt aan relevante wet- en regelgeving en aan de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van de vereniging Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.  

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 januari 2011. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Ingevolge artikel 8, lid 3, sub a, Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie zijn de diensten van VillaSud BV uitgesloten van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van voornoemde voorwaarden.