Algemene Voorwaarden VillaSud

Graag bieden we onze klanten de nodige garanties, die horen bij het reizen en ook alle zekerheden die verbonden zijn aan het gebruik van het internet.  

VillaSud BV (KvK nr. 52931978) is daarom aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en Thuiswinkel.org. 

Indien u via VillaSud BV (hierna: VillaSud) uw vakantieverblijf boekt, dan zijn de Algemene Voorwaarden VillaSud van toepassing. Deze bestaan uit de volgende voorwaarden en regelingen:  

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)  

VillaSud is als Reisagent aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en van de informatie daarover. De ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3) zijn van toepassing op de boekingen bij VillaSud, tenzij in deze algemene voorwaarden anders bepaald is.  

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) 

VillaSud is aangesloten bij SGR en SGRZ. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling en SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR en SGRZ. Deze SGR- en SGRZ- garanties houden in dat de consument/opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.”  

Met ingang van 1 januari 2017 is de dekking van SGR uitgebreid naar alle overeenkomsten onder de SGR-garantieregeling welke een deelnemer sluit met een consument, ongeacht de woonplaats van de consument. Indien u in Duitsland woont wordt aan u een garantiecertificaat (Sicherungsschein) van tourVERS verstrekt. Dit is een van Duitslands toonaangevende aanbieders van de daar wettelijk voorgeschreven Insolventieverzekering. TourVERS werkt samen met SGR.

Laat u het ons bij boeking weten indien u niet als particulier boekt, maar als zaak of instelling. Uw boeking valt dan niet onder de dekking van het SGR, maar onder de dekking van SGRZ. U ontvangt dan van VillaSud bij uw reserveringsbevestiging een garantiecertificaat waaruit blijkt wanneer de SGRZ Garantie van toepassing is. SGRZ Retaildekking (voor retailers die onder agentuur producten van een SGRZ-deelnemer verkopen) wordt NIET aangeboden door VillaSud.

Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe 

Thuiswinkel Waarborg is hét kwaliteitskeurmerk voor online winkelen. Het keurmerk wordt door de Consumentenbond ondersteund. U kunt erop rekenen dat webshops met het Thuiswinkel Waarborg veilige shops zijn die eerlijk handelen. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit. Als u via onze website boekt kunt u er dus van op aan dat VillaSud zich houdt aan relevante wet- en regelgeving en aan de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. 

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 januari 2011. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Thuiswinkel.org is tevens lid van Ecommerce Europe, dat gecertificeerde online bedrijven in heel Europa een Europees keurmerk biedt, met als doel het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdende aankopen te vergroten. 

Calamiteitenfonds 

VillaSud is aangesloten bij is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.  

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:  

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

Aanvullende voorwaarden VillaSud 

Onze Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3) en Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. In deze Aanvullende Voorwaarden zijn ook de huurvoorwaarden opgenomen die de Verhuurder(s) met Vakantiehuizen op onze Website(s) hanteren richting Huurder(s).