VillaSud is sinds 1999 actief als bemiddelaar bij de verhuur van luxe vakantievilla’s aan de Côte d’Azur en Provence. Wij werken daarbij als Zuid-Frankrijk specialist samen met (veelal) particuliere verhuurders van vakantievilla’s, waarmee u via onze bemiddeling uiteindelijk een huurovereenkomst aangaat. Voor u als huurder zijn goede reisvoorwaarden belangrijk en alle garanties en zekerheden, die horen bij het reizen en het gebruik van het internet. 

VillaSud BV (KvK nr. 52931978) is daarom aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Indien u via VillaSud BV (hierna: VillaSud) uw vakantieverblijf boekt, dan zijn de Algemene Voorwaarden VillaSud van toepassing. Deze bestaan uit de volgende voorwaarden en regelingen:  

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)  

VillaSud is als Reisagent aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en van de informatie daarover. De ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3) zijn van toepassing op de boekingen bij VillaSud, tenzij in deze algemene voorwaarden anders bepaald is.  

Aanvullende voorwaarden VillaSud 

Onze Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3). In deze Aanvullende Voorwaarden zijn ook de huurvoorwaarden opgenomen die de Verhuurder(s) met Vakantiehuizen op onze Website(s) hanteren richting Huurder(s).  

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) 

VillaSud is aangesloten bij SGR en SGRZ. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling en SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR en SGRZ. Deze SGR- en SGRZ- garanties houden in dat de consument/opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.”  

Met ingang van 1 januari 2017 is de dekking van SGR uitgebreid naar alle overeenkomsten onder de SGR-garantieregeling welke een deelnemer sluit met een consument, ongeacht de woonplaats van de consument. Indien u in Duitsland woont wordt aan u een garantiecertificaat (Sicherungsschein) van tourVERS verstrekt. Dit is een van Duitslands toonaangevende aanbieders van de daar wettelijk voorgeschreven Insolventieverzekering. TourVERS werkt samen met SGR.

Laat u het ons bij boeking weten indien u niet als particulier boekt, maar als zaak of instelling. Uw boeking valt dan niet onder de dekking van het SGR, maar onder de dekking van SGRZ. U ontvangt dan van VillaSud bij uw reserveringsbevestiging een garantiecertificaat waaruit blijkt wanneer de SGRZ Garantie van toepassing is. SGRZ Retaildekking (voor retailers die onder agentuur producten van een SGRZ-deelnemer verkopen) wordt NIET aangeboden door VillaSud.

Calamiteitenfonds 

VillaSud is aangesloten bij is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.  

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:  

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Ziektes of epidemieën vallen NIET onder deze garantie.