Privacy & Cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. U wordt op onze website dus niet geconfronteerd met advertenties van derden. VillaSud maakt ook geen gebruik van cookies waarmee derden aan u ongevraagd diensten of producten kunnen aanbieden. Wel zo prettig! 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens VillaSud BV van u verzamelt via onze interactie met u en via onze dienstverlening, en hoe we die gegevens gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-03-2018 17:00:00 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, email adressen, postadres, factuuradres, telefoonnummers en andere soortgelijke gegevens, zodat we u voor, tijdens en na afloop van uw vakantie kunnen bereiken (per post, email, SMS/WhatsApp of telefoon), niet alleen om uw reserveringsbevestiging en reisbescheiden te kunnen toesturen, maar ook om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld als er nog iets onduidelijk is, er extra informatie nodig of beschikbaar is en/of om na afloop te checken of alles goed is gegaan.  
 • Demografische gegevens van u en uw reisgezelschap, zoals leeftijd/geboortedatum, geslacht, land en voorkeurstaal, zodat de eigenaar en beheerder van de door u gereserveerde villa op de hoogte zijn van de samenstelling van uw reisgezelschap en u ter plekke een passende dienstverlening kunnen verlenen. Heeft u een verzekering afgesloten, dan geeft VillaSud deze gegevens ook door aan desbetreffende verzekeraar.  
 • Apparaat- en gebruikgegevens, zoals uw IP-adres, apparaat ID's, regionale en taalinstellingen, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en u informatie op maat kunnen bieden. Door uw IP-adres te onthouden zorgen we ervoor dat niemand gebruikmaakt van uw MijnVillaSud-account.
 • Betalingsgegevens, zoals de gegevens van de bankrekening(en), waarmee u aan ons betalingen heeft gedaan. Deze worden in onze administratie opgeslagen om uw betaling aan uw boekingsnummer te kunnen koppelen en eventuele terugbetalingen aan u te doen. Wanneer u ons via PayPal of Mollie betaalt, wordt uw betaling direct door deze partijen zelf uitgevoerd. Hierbij krijgen we uw bank- of creditcardgegevens niet te zien, Mollie en/of PayPal vertelt ons alleen of uw betaling is gelukt. Of niet. 

Registratie MijnVillaSud

Nadat u via de website van VillaSud een reserveringsaanvraag hebt gedaan wordt aan u de mogelijkheid geboden om via onze website een persoonlijke account aan te maken, (MijnVillaSud) waarbij u online toegang krijgt tot de volgende gegevens:

 • Status van uw actuele reserveringsaanvraag / boeking 
 • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw reisgezelschap, die u aan ons hebt doorgegeven 
 • Betalingsgegevens, die gebruikt worden voor uw betalingen en eventuele terugbetalingen 
 • Overzicht van de door u opgeslagen favoriete villa's 
 • Uw historie aan boekingen bij VillaSud
 • Aan- en afmelding nieuwsbrieven 

  Na registratie bewaren wij via het door u gekozen wachtwoord en emailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

  Via MijnVillaSud krijgt u toegang tot een persoonlijke beheeromgeving waar u zelf zaken kunt inzien, instellen, opgeven en wijzigen. 

  • Inzage van de gegevens, die VillaSud van u heeft verzameld en gebruikt
  • Uw gegevens online wijzigen 
  • Een aanvraag indienen tot verwijdering van uw gegevens en persoonlijke account 

   Wij zullen de aan uw emailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

   Afhandelen boekingen

   Wanneer u bij ons een vakantievilla boekt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

   Reclame

   Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe villa's en diensten:

   • per e-mail
   • via social media
   • per telefoon 

    Contactformulier en nieuwsbrief

    Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

    Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze villa's en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u geen klant bent bij VillaSud wordt uw e-mailadres slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

    Zuid-Frankrijk App downloaden

    De Zuid-Frankrijk app, die de Insidertips levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. 

    Locatiegegevens Zuid-Frankrijk App

    Om optimaal gebruik mogelijk te maken van de tips in onze Zuid-Frankrijk app, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. 

    Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. 

    Publicatie reviews

    Na afloop van uw boeking vragen wij onze klanten om feedback, waarbij persoonsgegevens bij uw review kunnen worden gepubliceerd, die op onze website zichtbaar zijn voor iedereen:

    • Uw naam, plaatsnaam en land

    U kiest zelf of en welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. U kunt er ook voor kiezen om anoniem een review te geven. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. 

    Advertenties

    Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden, tenzij rechtstreeks verwant aan de door ons geleverde dienst, zoals bijvoorbeeld een aanbieder van reis- en annuleringsverzekeringen.

    Verstrekking aan derden

    Eigenaren van de villa's, die via onze website verhuren, krijgen persoonsgegevens van u en het door u opgegeven reisgezelschap vanaf het moment dat u via onze website een reserveringsaanvraag doet. Na boeking kunnen eigenaren de persoonsgegevens van u en uw reisgezelschap ook doorgeven aan de beheerders van hun villa, zodat zij op de hoogte zijn van uw komst en u ter plekke kunnen ontvangen en assisteren tijdens en na uw verblijf. Door het plaatsen van een reserveringsaanvraag gaat u ermee akkoord dat partijen, die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de boeking persoonsgegevens krijgen van u en uw reisgezelschap.

    Social media

    Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij raden u aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende social media aanbieders.

    Cookies en soortgelijke technieken  

    De websites van VillaSud gebruiken cookies en daarmee vergelijkbare technieken. VillaSud gebruikt functionele cookies voor de goede werking van haar websites en analytische cookies van onszelf en externe partners, zoals bijvoorbeeld Google en Vimeo, om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. VillaSud maakt geen gebruik van cookies waarmee derden aan u diensten of producten kunnen aanbieden.

    Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 

    Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

    We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met onze externe partners. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy-verklaringen van deze partijen.   

    Google Analytics

    Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

    Beveiliging

    Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

    Bewaartermijnen

    De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw boekingen af te handelen, inclusief afhandeling administratie, feedback, klachten, schade, verzekeringen ed. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de marketingdoeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan kunt u uw verzoek hiertoe per email aan ons kenbaar maken: info@villasud.nl.

    Heeft u een persoonlijke account via MijnVillaSud geactiveerd? Dan geeft u VillaSud toestemming om uw persoonsgegevens tot nader order te bewaren, zodat u de gegevens van eerdere boekingen kunt blijven inzien, gemakkelijk vervolgboekingen kunt plaatsen en u op de hoogte kunt worden gehouden van onze villa-aanbod en gerelateerde services. Via uw persoonlijke account kunt uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en een aanvraag indienen tot verwijdering van uw gegevens en persoonlijke account. 

    Websites van derden

    Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

    Wijzigingen in deze privacyverklaring

    Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

    Inzage en wijzigen van uw gegevens

    Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

    Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of een verzoek indienen tot verwijdering? Dan kunt u dit doen via uw persoonlijke account in MijnVillaSud. Dit om misbruik te voorkomen en uw privacy garanderen. Ter identificatie vragen wij u om in te loggen in uw persoonlijke account met uw emailadres en het door u gekozen wachtwoord.

    Autoriteit Persoonsgegevens

    Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

    Contactgegevens

    VillaSud BV
    Prins Hendriklaan 34
    3701 CP ZEIST
    info@villasud.nl
    +31 (0)30 6910645 
    © 2017/2018: VillaSud BV | Prins Hendriklaan 34 | 3701 CP Zeist | Nederland