In het Belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk staat dat Frankrijk alle belastingen mag heffen die in verband staan met onroerende zaken die gelegen zijn in Frankrijk. Aangezien u middels VillaSud huurinkomen geniet voor gemeubileerde verhuur van uw woning bent u om die reden belastingplichtig in Frankrijk.

Het "goede" nieuws is dat de belastingdruk laag is. Voor een geclassificeerde woning is dat minder dan 10%.  In voorkomende gevallen is de belastingdruk zelfs nihil.

Staat de onroerende zaak op uw eigen (privé) naam, dan bent u verplicht om pro actief jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting te doen.

  • Aangifte is de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige.
  • Aangifte wordt gedaan bij het belastingkantoor voor buitenlanders SIPNR
  • Aangifte dient plaats te vinden vóór 1 juni in het opvolgende jaar. 

Op deze pagina van Le site officiel de l'administration française wordt het goed uitgelegd.

Wij hebben een en ander vertaald in het volgende overzicht.


Particulieren.

In Frankrijk zijn voor de verhuur van gemeubileerd particulier eigendom 2 mogelijkheden. Afhankelijk van de verkregen huurinkomsten kunt u kiezen tussen een micro-BIC-regime en het zogenaamde reële-winstbelastingregime.

Regime reël; In principe zijn alle voor de exploitatie van een gemeubileerde verhuur activiteit gemaakte kosten (kosten van dienstverlening van VillaSud, energie, water, onderhoud, verzekeringen, onroerende zaak belastingen, afschrijvingen en rente) aftrekbaar van het huurinkomen, inclusief de afschrijvingen op de onroerende zaak. 

Micro Regime BIC. (Bénéfices industriels et commerciaux); Hierbij geldt een forfaitair percentage van de huurinkomsten als aftrekpost. Indien uw woning is geclassificeerd is dat 71%, indien uw woning niet is geclassificeerd is dat 50%.

Graag lichten wij dit toe. 

Is uw villa 2022:

1. Geclassificeerd met bruto huurinkomsten;

  • minder dan €176.200 dan heeft u de vrije keuze tussen regime BIC met een forfaitaire aftrek van 71% of regime réel.
  • meer dan €176.200 dan valt u verplicht onder regime réel.      

2. NIET geclassificeerd met bruto huurinkomsten;

  • minder dan €76.200 dan heeft u vrije keuze regime BIC met een forfaitaire aftrek van 50% of regime réel.
  • meer dan €76.200 dan valt u verplicht onder regime réel.

Rekenvoorbeeld in BIC regime.

Belastingdruk (2022) is voor in het buitenland gevestigde eigenaren.

  • Tot €26.070,- 27,5%
  • Over het meerdere, 37,5%

Casus 1. Geclassificeerde villa met huurinkomsten bruto €50.000. Forfaitaire aftrekpost is 71% dus rest 29% x €50.000 als belastbaar inkomen, zijnde €14.500,-

Te betalen belasting; € 14.500,- x 27,5% is €3.985. (8% op €50.000)

Casus 2. Een NIET geclassificeerde villa met huurinkomsten bruto €50.000,-. Forfaitaire aftrekpost is 50% dus rest 50% x €50.000 als belastbaar inkomen, zijnde €25.000. 

Te betalen belasting; € 25.000,- x 27,5% is €6.875. (13,75% op €50.000)

Over 2023 wordt bedrag van €176.200 verhoogd naar €188.700. Het bedrag van €76.200 wordt €77.700.


Vennootschappen.

Staat de onroerende zaak op de naam van een Franse of Nederlandse vennootschap, dan bent u verplicht om in Frankrijk jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Voor vennootschappen bedraagt de winstbelasting 15 % à 25 % afhankelijk van de specifieke situatie. Keert de vennootschap de winst uit als dividend, dan dient daarover vervolgens dividendbelasting te worden betaald.


Disclaimer 

Wij raden u aan om uw Franse belastingaangiften tijdig in te dienen en om de verschuldigde belastingen tijdig te betalen. Gelet op de complexiteit van de Franse administratie en fiscale aangiften is het verstandig om u hierbij te laten assisteren door een deskundig accountants kantoor.

VillaSud streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VillaSud niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Laat u het ons weten als u fouten of onduidelijkheden constateert! Dan kunnen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren.