Toeristenbelasting - in Frankrijk Taxe de Séjour (TdS) geheten - is een algemene lokale belasting. Deze wordt geheven door de betreffende gemeente als er sprake is van het tegen een betaling verblijven in een gemeente waar de betreffende persoon niet staat ingeschreven. Op deze wijze worden er faciliteiten in de gemeente ten behoeve van toeristen gefinancierd. 

Wettelijk geldt in Frankrijk de verplichting om bij verhuur Taxe de Séjour (hierna: TdS) te berekenen aan alle huurders van 18 jaar en ouder, hiervan aangifte te doen en deze af te dragen aan de gemeente, waar uw villa is gelegen. Dat geldt niet alleen voor de weken, die u verhuurt via VillaSud, maar ook via andere organisaties of bij eigen verhuur. 

De wijze van incasso, aangifte en afdracht van de TdS is wettelijk vastgelegd: “Le vacancier doit payer la taxe de séjour au professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le compte du propriétaire”

Dat betekent dat elke verhuurorganisatie, dus ook VillaSud, verplicht is om niet alleen de TdS te innen, maar ook rechtstreeks aangifte te doen van reserveringen voor alle eigenaren, tot stand gekomen via het betreffende platform. Naast de aangifte dient de verhuurorganisatie ook de TdS af te dragen aan de gemeente. 

U kunt dit desgewenst nalezen op de Service Public pagina van de Franse overheid; in het Frans of in het Engels. Voor extra informatie verwijzen we u naar de Guide Practique Taxes de Séjour. Op deze pagina vindt u een samenvatting van deze informatie over de TdS.  

VillaSud draagt ook voor 2023 en verder zorg voor de incasso, aangifte en afdracht van de TdS voortvloeiend uit onze reserveringen voor uw villa gemaakt via onze website. Dit geldt zowel voor onroerend goed dat particulier in eigendom is als voor eigendom in een vennootschap.

Wat dien ik te doen als verhuurder?

 • Het allerbelangrijkste is; GEEN Taxe de Séjour betalen voor boekingen via VillaSud.
 • VillaSud betaalt altijd de Taxe de Séjour voor uw reserveringen.
 • VillaSud draagt zorg voor de volledige administratieve afhandeling en zorgt ervoor dat de TdS bij uw huurders wordt geïncasseerd, aangegeven en afgedragen bij de gemeente, waar uw villa is gelegen. 
 • Dit geldt voor zowel particulier bezit als bezit in een vennootschap.
 • Verhuurt u alleen via VillaSud? Dan hoeft u dus verder niets te doen. Een mooi bijkomend voordeel van exclusief verhuren via VillaSud. 
 • Verhuurt u naast VillaSud ook privé direct aan een huurder? Dan dient u zelf de incasso, aangifte en afdracht te doen voor de verhuringen die uw privé heeft verzorgd. 
 • Verhuurt u naast VillaSud ook via een derden platform? Dan geldt voor deze derden hetzelfde als voor VillaSud.  

Dient u als verhuurder - u verhuurt privé direct aan een huurder - zelf ook aangifte en afdracht van de TdS te verzorgen dan kunt u dat doen via de webpagina van de desbetreffende gemeente of van de Communauté des Communes waar toe uw gemeente behoort.

Op deze pagina leest u een door VillaSud samengesteld overzicht van tot welke Communauté des Communes een gemeente behoort. 

Een voorbeeld; Sainte Maxime heeft een eigen webpagina voor de Taxe de Séjour Sainte Maxime.

Het enige wat u hoeft te doen is het toesturen aan VillaSud van het registratie nummer van uw woning afgegeven door uw gemeente. Dit is een 13 cijferige combinatie van getal en cijfers. bv. 87109 000003 HK. Zie ook het item Registratie. Klik hier om een voorbeeld aanvraagformulier te printen.

Wat geeft VillaSud precies op? 

VillaSud doet aangifte op basis van;

 • het adres van de villa, 
 • het registratienummer van de villa (aan u afgegeven door uw gemeente), (Zie ook item Registratie) 
 • het aantal volwassenen x het aantal nachten van al uw reserveringen via VillaSud in de betreffende periode. 

Hoeveel bedraagt de Taxe de Séjour (TdS)

De bedragen verschillen per commune. Wat is het tarief voor uw villa? 

 • Het tarief dat geldt voor de Communauté des Communes waarin uw gemeente zich bevindt.
 • Belangrijk hierbij is of uw villa wel of niet is geclassificeerd. Zie ook item Classificatie.
 • Bij geen classificatie kan het zijn dat er sprake is van een (hoger) tarief.

Op de volgende informatie webpagina van de Franse overheid kunt u zien welk tarief van toepassing is op uw villa. 

Zie hier ook een lijst opgesteld door VillaSud welke gemeente toebehoort aan welke Communauté des Communes.

Nuttige adressen 

 • Webpagina van de Franse overheid onderdeel Toeristenbelasting.
 • Webpagina van de Franse overheid onderdeel tarieven Toeristenbelasting.

Disclaimer 

VillaSud streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VillaSud niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Laat u het ons weten als u fouten of onduidelijkheden constateert! Dan kunnen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren.